Ostružno

foto Michael Švec

 
TOPlist
   
 

sekci Rodopis bychom chtěli představit historii vsi pomocí jejích obyvatel. Základním zdrojem nám budou katastrální soupisy, matriky a zápisy z obecních i jiných kronik. U každého domu se budeme snažit zachytit jeho majitele v průběhu staletí. Počáteční rok je dán vznikem prvního hromadného soupisu berníků - berní ruly - z roku 1654. Zaznamenat bychom chtěli nejen faktické majitele usedlostí, ale i obyvatelstvo nemajetné, v podružském stavu či jen zde se narodivší. Vzájemná provázanost bude objasněna pomocí vložených rodokmenů a odkazů. Spoléháme na pomoc, doplňování a upřesňování údajů z řad návštěvníků těchto stránek.

Pokud potřebujete jakékoli informace uvedené na těchto stránkách, kontaktujte nás, rádi Vám je poskytneme.

    čp. 1 - 50            čp. 51 - 72  

 
 

Seznam zkratek:

 

br = Berní rula
sk = Stabilní katastr
tk = Tereziánský katastr
rs = Robotní seznamy

jk = Josefský katastr
mar = Modré aršky
fv = Farní věstník sušického vikariátu (ročníky 1923 - 37)
sl = Sčítání lidu

Cítí-li se někdo z jakéhokoliv hlediska dotčen či poškozen obsahem těchto stránek, nechť nás prosím neprodleně kontaktuje.